Çocuk Kaşifler Sanal Dünyada

Proje, İstanbul Kalkınma Ajansı Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı tarafından desteklenmektedir.
Program kapsamında 7-17 arasındaki çocukları tedavileri süreçlerini desteklemek amacıyla bir eğitim portalı kurulmuştur. Bu portal aracılığıyla çocukların keyifli etkinliklere katılabilmeleri ve farklı konular hakkında bilgi edinmeleri hedeflenmektedir. KAÇUV gönüllülerinin de desteğiyle çocuklar portalda birçok farklı bilgiye ve oyuna erişebilecektir.

Destekleyenler

KAÇUV
Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) "Nerede yaşam varsa, orada umut vardır" felsefesi ile, ebeveynlerinin maddi sorunları nedeniyle tedavileri aksama riski taşıyan 0-17 yaş arasındaki çocukların tedavilerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisi'nde çocukları tedavi görmekte olan aileler ve hekimlerinin bir araya gelmesiyle kurulmuştur.
İstanbul Kalkınma Ajansı
İstanbul Kalkınma Ajansı, TR10 Bölgesi’nin (İstanbul) bölgesel gelişimini hızlandırmak ve kalkınmada sürdürülebilirliği sağlamak üzere 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 3. Maddesine dayanılarak 22 Kasım 2008 tarih ve 14306 sayılı Bakanlar Kurulu ile Kalkınma Bakanlığı’nın koordinasyonunda kurulmuş olan kamu tüzel kişiliğine haiz bir kurumdur.

Amaç

Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliği sağlamak, bölgelerarası ve bölge içi farklarını azaltmaktadır.

Detay

İstanbul Kalkınma Ajansı
www.istka.org.tr
TC Kalkınma Bakanlığı
www.kalkinma.gov.tr